Căutare Avansată
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Căutare Avansată
we found 0 results
Your search results

TERMENI SI CONDITII

1. PREVEDERI GENERALE

Site-ul (www.cwechinox.com), denumit în continuare „site” sau „website” sau „site-ul www.cwechinox.com”, este operat de către societatea ECHINOX PROPERTY SERVICES S.R.L., cu sediul în București, România, Strada Banul Antonache, nr. 40-44, etaj 3, sector 1, București, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6332/24.05.2011, CUI 28533585, prin societatea ECHINOX EVALUĂRI S.R.L., cu sediul în București, România, Strada Banul Antonache, nr. 40-44, etaj 3, sector 1, București, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15453/29.12.2011, CUI 29499937 și prin societatea ECHINOX CAPITAL MARKETS S.R.L., cu sediul în București, România, Strada Banul Antonache, nr. 40-44, etaj 3, sector 1, București, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15772/29.11.2016, CUI 36793489  (fiecare și oricare dintre societățile menționate în continuare și/sau site-ul menționat, denumite în continuare împreună sau separat, „Societatea” sau „noi” sau „nouă” sau „Echinox”).

1.1. Informațiile conținute în acest site sunt protejate de reglementările legale din România și/sau internaționale.

1.2. Termenii și condițiile prezente (denumite în continuare „termeni și condiții”) se referă la site-ul cwechinox.com, se adresează și sunt obligatorii și aplicabile oricărei persoane care accesează acest site și/sau orice pagină din site și/sau care accesează și/sau utilizează, în orice mod, orice informații de pe site, total sau parțial (denumit în continuare „utilizator” sau „dumneavoastră”).

1.3. Termenii și condițiile prezente stabilesc termenii și condițiile pentru accesarea și utilizarea site-ului cwechinox.com și a oricăror informații prezentate pe site. Prin site se înțeleg și subpaginile și/sau subsiteurile site-ului.

1.4. Prin accesarea acestui site și/sau a oricărei pagini de pe site și/sau prin accesarea oricăror informații de pe site, indiferent de modul de accesare și/sau de utilizare, acceptați și sunteți de acord cu termenii și condițiile și cu faptul că termenii și condițiile creează obligații pentru dumneavoastră și vă sunt aplicabile, acestea având valoare contractuală și fiind aplicabile sub forma unui acord între dumneavoastră și Societate. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile și/sau nu doriți să respectați pe deplin termenii și condițiile și/sau nu doriți ca termenii și condițiile să aibă caracter obligatoriu pentru dumneavoastră, vă rugăm să nu utilizați acest site în niciun mod și în nicio manieră.

1.5. Este posibil ca, pentru a accesa anumite secțiuni și/sau informații, utilizatorul să trebuiască să creeze un cont (denumit în continuare „cont”) și/sau să furnizeze anumite informații. Utilizatorul este exclusiv răspunzător pentru caracterul corect, complet și autentic al informațiilor furnizate, Societatea fiind exonerată de orice răspundere în astfel de cazuri. Societatea poate dezactiva un cont și/sau limita accesul la anumite informații și/sau servicii în cazul în care utilizatorul nu respectă pe deplin și în mod corespunzător termenii și condițiile.

2. INFORMAȚII DE LA TERȚI

2.1. Informațiile conținute în site-ul www.cwechinox.com, care provin de la și/sau aparțin unor proprietari de conținut și/sau altor terțe părți, incluzând, fără limitare la orice informații legate de proprietăți, sunt prezentate și furnizate „ca atare”, fără niciun angajament, nicio declarație și nicio garanție de niciun fel, exprimat/ă sau implicit/ă, și/sau fără nicio obligație și răspundere cu privire la calitatea, acuratețea, exhaustivitatea sau eficiența acestor informații.

2.2. Informațiile prezentate pe sau prin intermediul website-ului sunt puse la dispoziție numai în scopuri de informare și/sau prezentare și nu reprezintă consiliere și/sau recomandări pentru încheierea niciunei tranzacții. Nicio informație pe site nu reprezintă / nu este destinată să reprezinte consiliere juridică și/sau financiară, orice utilizator fiind obligat să-și realizeze propria analiză și/sau evaluare – care nu se bazează numai pe informațiile de pe site – pentru luarea unei decizii și/sau încheierea unei tranzacții, Societatea fiind exonerată de orice răspundere în astfel de cazuri. Din motive de claritate, în măsura permisă de lege, Societatea nu își asumă și nu acceptă nicio răspundere, de niciun fel, pentru informațiile de pe site.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale utilizatorului (utilizatorilor) vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor“ sau „RGPD“), precum și în conformitate cu orice reglementări suplimentare și/sau reglementările RGPD aplicate în România (împreună cu RGPD toate acestea fiind denumite în continuare „reglementările legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal“) și în conformitate cu orice Politică de Confidențialitate și/sau note informative (accesibile) de pe site.”

4. DIVERSE

4.1. Accesarea și/sau utilizarea site-ului nu oferă utilizatorului și nici nu va fi interpretată ca acordând sau oferind niciun drept utilizatorului cu privire la informațiile pe care le accesează și/sau le utilizează.

4.2. Toate drepturile asupra site-ului și asupra conținutului acestui site (denumit în continuare „conținut”), inclusiv, fără limitare la drepturile de autor sau mărcile comerciale sunt proprietatea Societății sau aparțin altor proprietari de conținut sau altor terțe părți, iar termenii și condițiile prezente nu conferă niciun drept utilizatorului de a utiliza o marcă, emblemă sau alt tip de conținut, indiferent de natura sa, care se găsește pe site. În consecință, este necesar ca proprietarii de conținut ai Societății și alți proprietari de conținut / terțe părți să consimtă la utilizarea oricărui conținut. În cazul în care conținutul aparține altor proprietari de conținut / terțe părți, Societatea nu este răspunzătoare în niciun fel pentru acest conținut și utilizatorul recunoaște faptul că este posibil ca Societatea să nu fi efectuat nicio verificare cu privire la conținut.

4.3. Societatea nu își asumă nicio răspundere și nu acceptă nicio responsabilitate de nicio natură pentru conținutul și/sau termenii și condițiile de utilizare a oricărui site, indiferent de natura sa, inclusiv site-urile de unde poate fi accesat site-ul www.cwechinox.com sau care pot fi accesate prin intermediul site-ului www.cwechinox.com.

4.4. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Societatea nu poate garanta că poate asigura în orice moment și în toate cazurile confidențialitatea comunicărilor prin intermediul acestui site; comunicările pe internet nu sunt sigure și de aceea Societatea nu își asumă nici o vină și nu acceptă nicio răspundere de niciun fel pentru conținutul și caracterul complet și exact informațiilor conținute în comunicările de pe internet și nici pentru orice dauna, de orice fel, cauzata de viruși. De asemenea, Societatea nu garantează faptul că site-ul nu poate fi afectat de viruși sau de alte acțiuni care pot genera disfuncționalități sau pierderi și nu acceptă nicio răspundere pentru acestea. Societatea nu garantează faptul că informațiile de pe site nu pot conține erori sau omisiuni, însă Societatea va face tot posibilul pentru a corecta toate erorile și omisiunile după ce Societatea a luat cunoștință de acestea. Societatea nu poate garanta funcționarea neîntreruptă a site-ului. Societatea nu garantează faptul că site-ul, serverele care găzduiesc site-ul sau e-mailurile trimise de la Societate nu conțin viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Informațiile incluse în site au un caracter informativ și utilizatorul utilizează site-ul pe propriul risc, Societatea fiind exonerată de orice răspundere.

4.5. Informațiile conținute în site-ul www.cwechinox.com nu pot fi copiate, descărcate, modificate, transferate, distribuite, republicate, reproduse sau transmise, sub orice formă și/sau prin orice mijloace, în totalitate și/sau parțial, fără consimțământul scris prealabil al societății.

4.6. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Societatea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio vină sau răspundere pentru niciun fel de pierderi și/sau daune și/sau prejudicii, indiferent de natura acestora, aduse de către și/sau rezultate din utilizarea informațiilor conținute în site-ul www.cwechinox.com și/sau prin ignorarea termenilor și condițiilor.

4.7. Utilizatorul și persoana în numele căreia și/sau în favoarea căreia care acționează utilizatorul are obligația de a apăra și de a despăgubi Societatea în cazul oricărei reclamații și/sau acțiuni în instanța de judecată, care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi protejate și/sau orice daune, costuri, impozite și cheltuieli de orice natură, cu privire la sau în legătură cu utilizarea informațiilor conținute în site-ul  www.cwechinox.com și/sau prin ignorarea termenilor și condițiilor.

4.8. Informațiile conținute în site-ul www.cwechinox.com și/sau în termeni și condiții pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Este obligația dumneavoastră ca, de fiecare dată când accesați site-ul și/sau orice pagină de pe site și/sau accesați și/sau utilizați în orice fel, orice informații de pe site, să verificați dacă informațiile conținute în site-ul www.cwechinox.com și/sau în termeni și condiții au fost modificate. Anumite prevederi ale termenilor și condițiilor pot fi înlocuite, modificate și/sau condiționate de anumite prevederi care se găsesc pe diferite pagini ale site-ului și invers sau pot fi corelate cu acestea și de aceea trebuie să verificați toate informațiile conținute în site-ul www.cwechinox.com și/sau în termeni și condiții, în orice moment în care accesați site-ul și/sau orice pagină a site-ului și/sau accesați și/sau utilizați în orice fel orice informație de pe site. Prin accesarea site-ului și/sau a oricărei pagini a site-ului și/sau prin accesarea și/sau utilizarea în orice fel a oricăror informații de pe site, indiferent de modul de utilizare, după efectuarea modificărilor menționate anterior, acceptați și sunteți de acord cu faptul că toți termenii și toate condițiile sunt aplicabile pentru dumneavoastră, astfel cum au fost modificate. Orice modificare produce efecte de la data publicării acesteia pe site.

4.9. Utilizatorul nu are dreptul de a crea link-uri către site fără acordul anterior al Societății.

4.10. Societatea  își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a limita sau de a interzice accesul total și/sau parțial la site și/sau conținut, fără notificare prealabilă sau alte obligații.

4.11. Comunicarea trimisă de către Societate poate fi privată și confidențială, poate fi protejată prin drepturi de autor, în mod juridic și/sau protejată în alt mod, inclusiv împotriva divulgării și destinată numai destinatarului (destinatarilor) și altor persoane autorizate să o primească. În cazul în care nu sunteți dumneavoastră destinatarul, vă înștiințăm că orice divulgare, transcriere, distribuire sau orice altă utilizare a unei astfel de comunicări și/sau inițierea oricărei acțiuni bazate pe conținutul oricărei informații din această comunicare este strict interzisă și poate fi ilegală. În cazul în care nu sunteți dumneavoastră destinatarul, vă înștiințăm că trebuie să ștergeți imediat comunicarea și fișierele anexate, să nu le deschideți, copiați, păstrați sau utilizați în niciun fel sau scop, să nu le dezvăluiți, în totalitate sau parțial și vă rugăm să notificați Societatea imediat prin returnarea unei astfel de comunicări.

4.12. Este posibil ca utilizatorii să facă și/sau să trimită orice comentarii, recenzii, evaluări și alte comunicări, sugestii, întrebări sau informații numai în anumite secțiuni de pe site și în măsura permisă în această secțiune (oricare dintre acestea și toate acestea fiind denumite în continuare „contribuția utilizatorului”, „conținutul utilizatorului” sau „informațiile utilizatorului”) dacă limbajul acestora este civilizat și conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, ofensator, nu afectează în vreun fel viața privată a niciunei persoane și/sau nu conține viruși. Utilizatorii trebuie să se asigure că informațiile utilizatorului introduse de către aceștia: i) sunt reale, corecte, nu sunt înșelătoare, sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale, licențele, drepturile de proprietate intelectuală și orice alte drepturi ale unei/unor persoane; ii) nu conțin materiale publicitare; iii) nu sunt proprietatea niciunei terțe părți și nu sunt confidențiale.

4.13. Dumneavoastră, și nu Societatea, sunteți responsabil/ă pentru orice contribuții ale utilizatorului pe care le postați pe site și Societatea nu își asumă nicio răspundere și nu acceptă nicio responsabilitate, de niciun fel, pentru utilizator.

4.14. Prin furnizarea oricărei contribuții a utilizatorului pe site, acordați societății un drept fără redevență, fără restricții, la nivel global, perpetuu, neexclusiv, irevocabil și pe deplin transferabil, cesionabil și sub-licențiabil de utilizare, reproducere, modificare, afișare, distribuire și divulgare în orice alt mod a oricăror astfel de informații către terțe părți.

4.15. Societatea își rezervă dreptul, fără a îndeplini nicio formalitate anterioară: (a) de a elimina sau refuza să publice orice contribuție a utilizatorului din orice motiv; și/sau (b) de a întreprinde orice acțiune cu privire la orice contribuție a utilizatorului pe care o considerăm necesară sau adecvată, inclusiv în cazul în care Societatea consideră că o astfel de contribuție a utilizatorului încalcă termenii și condițiile, încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entități sau ar putea genera răspundere pentru Societate; și/sau (c) de a dezvălui identitatea utilizatorului sau alte informații cu privire la utilizator către orice terță parte care susține că materialele postate de către dumneavoastră încalcă drepturile acesteia, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate; și/sau (d) de a întreprinde acțiunile juridice adecvate, inclusiv cu privire la la aplicarea legii, pentru orice utilizare ilegală sau neautorizată a site-ului; și/sau (e) de a dezactiva contul utilizatorului și/sau (f) de a interzice sau suspenda accesul site integral sau parțial din orice motiv, inclusiv pentru orice încălcare a termenilor și condițiilor.

4.16. Cu toate acestea, Societatea nu se angajează să vizualizeze toate contribuțiile utilizatorilor înainte de a fi postate pe site și nu poate asigura eliminarea promptă a contribuțiilor neplăcute ale utilizatorilor după ce au fost postate.

4.17. Cu excepția cazului în care se menționează altfel pe site, nicio informație de pe site nu poate fi interpretată în sensul furnizării de consultanță și/sau servicii juridice și/sau financiare de către Societate și Societatea nu este răspunzătoare în niciun fel pentru încheierea oricărui document de către utilizator sau pentru inițierea oricărei relații juridice de către utilizator.

4.18. Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, a conținutului și a oricăror servicii sau elemente obținute prin intermediul site-ului este pe propriul dumneavoastră risc. Site-ul, conținutul său și orice servicii obținute prin intermediul site-ului sunt furnizate „ca atare”, fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite. Societatea și persoanele asociate cu Societatea nu fac nicio declarație și nu oferă nicio garanție că site-ul, conținutul său sau orice servicii sau elemente obținute prin intermediul site-ului vor fi exacte, fiabile, fără erori sau neîntrerupte, că defectele vor fi corectate sau că site-ul sau serverul care îl pune la dispoziție nu prezintă viruși sau alte componente dăunătoare. Societatea declină orice garanție de orice natură, expresă sau implicită, statutară sau de altă natură, incluzând, dar fără limitare la garanții privind vandabilitatea, neîncălcarea și adecvarea pentru un anumit scop. Aceste scutiri de răspundere nu afectează nicio garanție care nu poate fi exclusă sau limitată conform legii aplicabile.

4.19. Societatea și orice persoana asociata cu Societatea nu vor fi răspunzătoare pentru daune de niciun fel, în temeiul oricărei teorii juridice, care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră sau incapacitatea dumneavoastră de utilizare a site-ului, a oricăror site-uri legate de acesta, a oricărui conținut de pe site sau de pe alte site-uri sau a oricăror alte servicii obținute prin intermediul site-ului sau al altor site-uri, inclusiv daune directe, indirecte, speciale, incidentale, consecvente sau punitive, inclusiv pierderea venitului, pierderea profitului, pierderea oportunităților sau a economiilor preconizate, pierderea utilizării, a fondului comercial sau pierderea de date. Aceste limitări nu afectează nicio răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată conform legii aplicabile.

5. POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE

5.1. Așa cum este practica obișnuită pentru aproape toate site-urile profesionale, acest site utilizează module cookie, acestea fiind mici fișiere care sunt descărcate pe computerul dumneavoastră, pentru a vă îmbunătăți experiența. Utilizăm module cookie pentru o varietate de motive menționate mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiuni standard pentru dezactivarea modulelor cookie fără a dezactiva complet funcționalitățile și funcțiile pe care le acestea le adaugă acestui site. Se recomandă să mențineți toate modulele cookie activate dacă nu sunteți sigur(ă) că aveți nevoie de ele sau nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl utilizați.

5.2. Puteți preveni setarea modulelor cookie prin ajustarea setărilor din browserul dumneavoastră (consultați secțiunea de asistență a browserului dumneavoastră pentru a face acest lucru). Rețineți că dezactivarea modulelor cookie va afecta funcționalitatea acestui site și a multor alte site-uri pe care le vizitați. Dezactivarea modulelor cookie va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și funcții ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați modulele cookie. Dacă vă creați un cont la noi, atunci vom utiliza module cookie pentru gestionarea procesului de înscriere și a administrării generale. Aceste module cookie vor fi, de obicei, șterse când vă deconectați, însă în unele cazuri acestea pot rămâne ulterior pentru a reține preferințele dumneavoastră cu privire la site după ce vă deconectați. Utilizăm module cookie atunci când sunteți conectat(ă), astfel încât să putem reține acest fapt. Acest lucru împiedică faptul de a trebui să vă conectați de fiecare dată când vizitați o pagină nouă. Aceste module cookie sunt de obicei eliminate sau șterse când vă deconectați, pentru a asigura faptul că puteți accesa doar caracteristici și zone restricționate atunci când vă conectați. Acest site poate oferi servicii de abonare la buletine informative sau e-mail, iar modulele pot reține dacă sunteți deja înregistrat(ă) și dacă să afișeze anumite notificări valabile numai pentru utilizatorii abonați/neabonați.
5.3. Din când în când, putem oferi utilizatorilor sondaje și chestionare pentru a vă oferi informații interesante, instrumente utile sau pentru a înțelege mai bine baza noastră de utilizatori. Aceste sondaje pot utiliza module cookie pentru a reține cine a participat deja la un sondaj sau pentru a vă oferi rezultate corecte după ce schimbați paginile. Când trimiteți date prin intermediul unui formular, cum ar fi cele care se găsesc pe paginile de contact sau formularele de comentarii, modulele cookie pot fi setate pentru a reține detaliile utilizatorului pentru corespondență viitoare. Pentru a vă oferi o experiență extraordinară pe acest site, vă oferim funcția de setare a preferințelor pentru modul în care rulează acest site atunci când îl utilizați. Pentru ca preferințele dumneavoastră să fie reținute, trebuie să setați modulele cookie astfel încât aceste informații să poată fi apelate ori de câte ori interacționați cu o pagină afectată de preferințele dumneavoastră.În unele cazuri speciale utilizăm, de asemenea, module cookie furnizate de terțe părți de încredere. Următoarea secțiune detaliază care sunt modulele cookie de la terțe părți pe care le-ați putea întâlni pe acest site.
5.4. Acest site utilizează Google Analytics, una dintre cele mai răspândite și mai sigure soluții de analiză de pe web, pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care utilizați site-ul și modalitățile prin care vă putem îmbunătăți experiența. Aceste module cookie pot urmări aspecte precum durata petrecută pe site și paginile pe care le vizitați, astfel încât să putem continua să producem conținut interesant. Pentru mai multe informații despre modulele cookie aparținând Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.

Modulele analitice de la terțe părți sunt utilizate pentru a urmări și a măsura utilizarea acestui site, astfel încât să putem continua să producem conținut interesant. Aceste module cookie pot urmări lucruri precum durata petrecută pe site sau paginile pe care le vizitați, ceea ce ne ajută să înțelegem cum putem îmbunătăți site-ul pentru dumneavoastră.

Din când în când, testăm noi caracteristici și facem modificări subtile ale modului în care site-ul este pus la dispoziție. În momentul în care suntem încă în curs de testare a acestor funcții noi, aceste module cookie pot fi utilizate pentru a vă asigura că beneficiați de o experiență consistentă în timp ce vă aflați pe site, asigurând în același timp faptul că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult utilizatorii noștri.

Serviciul Google AdSense pe care îl utilizăm pentru publicitate utilizează un modul cookie DoubleClick pentru a difuza anunțuri mai relevante pe web și pentru a limita numărul de afișări către dumneavoastră ale unui anumit anunț.

Pentru mai multe informații despre Google AdSense, consultați întrebările frecvente Google AdSense cu privire la confidențialitate. Utilizăm anunțuri pentru a compensa costurile de rulare a acestui site și pentru a oferi finanțare pentru dezvoltarea ulterioară.

Modulele cookie privind comportamentul publicitar utilizate de acest site sunt concepute pentru a ne asigura că vă oferim cele mai relevante anunțuri acolo unde este posibil prin urmărirea anonimă a intereselor dumneavoastră și prezentarea unor lucruri similare care ar putea fi de interes.

5.5. În unele cazuri, este posibil să vă oferim conținut personalizat în funcție de ceea ce ne spuneți despre dumneavoastră, direct sau indirect, prin conectarea unui cont de rețea de socializare. Aceste tipuri de module cookie ne permit să vă oferim un conținut care considerăm că poate fi de interes pentru dumneavoastră.

5.6. Sperăm că cele sus-menționate au clarificat lucrurile pentru dumneavoastră și, după cum s-a menționat anterior, dacă există ceva de care nu sunteți sigur(ă) că aveți nevoie sau nu, este de obicei mai sigur să lăsați modulele activate în cazul în care interacționează cu una dintre funcțiile pe care le utilizați pe site-ul nostru. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta prin metoda de contact pe care o preferați.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Renunțarea de către Societate la orice termen sau condiție stabilită în termenii și condițiile prezente nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă a unui astfel de termen sau a unei astfel de condiții sau o renunțare la orice alt termen sau orice altă condiție și orice neexercitare sau amânare a exercitării de către Societate a unui drept sau a unei prevederi în conformitate cu termenii și condițiile prezente nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau respectiva prevedere.

6.2. În cazul în care orice prevedere conținută în termenii și condițiile prezente este considerată de către o instanță sau alt tribunal competent ca fiind nevalabilă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi eliminată sau limitată, în măsura posibilului, astfel încât restul prevederilor conținute în termenii și condițiile prezente să rămână în vigoare și să continue să producă efecte.

6.3. Acest site poate fi accesat din România și din orice altă țară din lume. Societatea nu declară și nu oferă nicio garanție a faptului că conținutul site-ului va fi în conformitate cu orice alte legi ale oricărei alte alte țări din afara României. Sunteți exclusiv obligat(ă) să respectați orice legi din orice jurisdicție aplicabilă.

6.4. În măsura maximă permisă de lege, orice dispută, controversă, litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu termenii și condițiile, site-ul și/sau în legătură cu accesarea și/sau utilizarea acestui site și/sau a oricărei pagini de pe site și/sau a oricăror informații de pe site, indiferent de modul de accesare și/sau de utilizare sau în alt mod în legătură cu acest site va fi soluționată de instanțele competente din București care vor avea jurisdicție exclusivă, în conformitate cu legea din România, excluzând posibilitatea de a face trimitere la conflicte între legi.

6.5. În toate cazurile, utilizatorul este responsabil pentru înțelegerea integrală și completă a tuturor informațiilor de pe site.

6.6. Societatea nu este responsabilă pentru capacitatea și abilitățile utilizatorului de a accesa și/sau utiliza site-ul și nici pentru rezultatul acestor acțiuni. Utilizatorul garantează că are capacitatea juridică solicitată de lege pentru a accesa și/sau utiliza acest site și pentru a respecta termenii și condițiile.

6.7. Utilizatorul garantează că nu va accesa și / sau utiliza acest site în scopuri ilegale.

6.8. Societatea poate utiliza în orice mod adresele de e-mail furnizate de utilizatori, pentru a trimite informații în legătură cu diferite proprietăți, produse și/sau servicii. Utilizatorii au dreptul să se opună unei astfel de utilizări, atunci când furnizează adresele de e-mail și, de asemenea, atunci când primesc orice comunicare, în cazul în care utilizatorul nu s-a opus inițial unei astfel de utilizări.

6.9. Prin accesarea acestui site și/sau a oricărei pagini de pe site și/sau prin accesarea oricăror informații de pe site, indiferent de modul de accesare și/sau de utilizare, sunteți de acord și acceptați orice prevederi care ar putea fi neobișnuite și sunteți de acord cu comunicarea prin e-mail pentru orice comunicare cu Societatea. Comunicările electronice reprezintă mijloace complete de probă cu privire la rapoartele juridice dintre părți și comunicările dintre acestea.

6.10. Termenii și condițiile constituie unicul și întregul acord între utilizator și Societate cu privire la site și înlocuiesc toate înțelegerile, acordurile, declarațiile și garanțiile anterioare, atât în ​​scris, cât și verbale.